สพป.นศ.2 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนวันแรกคึกคัก รวม 134 ราย ผอ.สพป.นศ.2 เน้นย้ำการดำเนินการด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมทุกขั้นตอน

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมให้กำลังใจ คณะกรรมการเลือกสรรและผู้เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อปฏิบั

ติงานที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 จำนวน 17  อัตรา ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตราพลศึกษา 2 อัตรา และภาษาจีน 1 อัตรา

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563  (ในวันและเวลาราชการ) ณ สพป.นศ.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สอบข้อเขียน ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นี้ สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ www.nst2.go.th
ทั้งนี้
ผอ.สพป.นศ.2 ได้เน้นย้ำการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส และยุติธรรมทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวนักเรียน ต่อไป