ผอ.สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน 17 อัตรา ย้ำการสรรหาต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และยุติธรรมทุกขั้นตอน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.นศ.2 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 นางประชุมพร ไศลแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2 โดยมีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 17 อัตรา ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาไทย 2 อัตรา คณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2 อัตราพลศึกษา 2 อัตรา และภาษาจีน 1 อัตรา กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2563  (ในวันและเวลาราชการ) ณ สพป.นศ.2 สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ www.nst2.go.th