บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมวางหรีดและเคารพศพคุณแม่พุ่ม พลจรัส (ชนะคช)

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสมชาติ  ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมวางหรีดและเคารพศพ คุณแม่พุ่ม พลจรัส (ชนะคช) อายุ 93 ปี ซึ่งเป็นมารดาของนางพิมพา พลจรัส เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.2

..** คุณแม่พุ่ม พลจรัส (ชนะคช) ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กำหนดสวดพระอภิธรรมศพทุกคืน ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ วัดชัยชุมพล และจะฌาปนกิจศพในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ เมรุวัดชัยชุมพล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช