ผอ.สพป.นศ 2 และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชม “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”

วันที่ 10 มากราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) พร้อมด้วยว่าที่ร้อยโท ดร. สุเวศ กลับศรี นางอาภรณ์ พัวพันธ์ นายสุวัฒน์ รัตนพันธุ์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” ,รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 1/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพื้นที่มีคุณภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ. 2