คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง ติดตามการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี

วันที่ 19  มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย ดร.สัญชัย พูลสุข ผอ.รร.หมู่บ้านป่าไม้ นายวัชรินทร์ ศรีสุข ผอ.รร.วัดประดิษฐาราม และนายพิทยา สังขะเลขา ผอ.รร.บ้านไสใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการที่ปรึกษาพี่เลี้ยง ในการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในช่วงระยะเวลา 1 ปี ของ นางสาวปราณี ช่วยชู ผอ.รร.วัดควน  โดยมีการรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้คณะกรรมการฯได้ให้คำแนะนำการพัฒนางานให้เป็นไปตามมาตรฐานตัวชี้วัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ  รร.วัดควน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช