สพป.นศ.2 ร่วมประชุมทางไกล รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 19  มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล รับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของ สพป.นศ.2. ให้มีสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 ทั้งนี้สามารถรับชมการประชุมฯ ย้อนหลังได้ทาง https://youtu.be/Xu8rP5v-9FI