สพป.นศ.2 ประชุมคณะทำงานค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมคณะทำงานค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดจ่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2