สพป.นศ.2 ประชุมเพื่อการตรวจราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมเพื่อการตรวจราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่อง การตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2