ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

 

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 นั้น

 บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรร ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ นักจิตวิทยาโรงเรียน สพป.นศ.2