ผอ.สพป.นศ.2 นำคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ประชุมผ่านระบบ Video Conference

28 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) นำบุคลากร สพป.นศ.2 ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference จาก สพฐ. เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์เฉพาะกิจกิจการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ สพป.นศ.2 ตามนโยบายของ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน