ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และประกาศแก้ไขเพิ่มเติมลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2

โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 21 พฤษภาคม 2563 นั้น บัดนี้การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการเสร็จแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกสรรพนักงานราชการนักจิตวิทยา สพป.นศ.2