ครูราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ.2 เจ๋ง ทำ “แท่นกดเจลด้วยเท้า”  ใช้ในโรงเรียนและมอบ สพป.นศ.2 ใช้ประโยชน์

ครูราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ.2 เจ๋ง ทำ “แท่นกดเจลด้วยเท้า”  ใช้ในโรงเรียนและมอบ สพป.นศ.2 ใช้ประโยชน์

..**วันที่  20 พฤษภาคม 2563 เวลา  08.55 น. นายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยนายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากร รับมอบแท่นกดเจลด้วยเท้าจากนายวีระชัย คารมดี ครูราชประชานุเคราะห์ 6 เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

..**นายวีระชัย คารมดี  กล่าวว่า ได้คิดค้นจัดทำแท่นกดเจลด้วยเท้าเพื่อใช้ในโรงเรียน โดยทดลองนำท่อแป๊บมาวัดตามขนาดที่ต้องการแล้วใช้ข้อง้อต่อขึ้นรูปตามที่ต้องการ ทากาวให้แข็งแรงตามแบบ และทดลองใช้ในโรงเรียนซึ่งใช้ได้เป็นอย่างดีและใช้ทุนน้อย จึงจัดทำมอบให้หน่วยงานดังกล่าว