ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล ผอ.ทั่วประเทศ เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา  09.00 น. นายประหยัด  สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วยนายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์,นายสมชาติ  ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 และบุคลากรร่วมประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อรับนโยบาย เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ดูทาง https://www.youtube.com/watch?v=DYYyW-R7ua8  และhttps://www.facebook.com/obectvonline/videos/718533292253285/ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการ ของ สพป.นศ.2 และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2