สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งทางด้านจิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้คำปรึกษา จิตวิทยาแนะแนวหรือจิตวิทยาอื่นๆ อัตราเงินเดือน 18,000 บาท โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ณ ลานอเนกประสงค์ สพป.นศ.2

โดยกำหนด รับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ดำเนินการเลือกสรร สอบข้อเขียน ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การทำสัญญาจ้าง วันที่ 1 มิถุนายน 2563 และทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับการอนุมัติโอนเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และเนื่องจากการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) สพป.นศ.2 จึงมีมาตรการเพิ่มเติม คือ ให้ผู้สมัครทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการสมัคร พร้อมทั้งให้เว้นระยะห่างทางสังคม (SOCIAL DISTANCING) ตลอดระยะเวลาช่วงรับสมัคร และห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามเข้ามาในบริเวณการรับสมัคร ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นศ.2 หมายเลขโทรศัพท์ 075 – 411 – 670 ต่อ 111-114