สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่1/2563

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่1/2563 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว และนายสมชาติ
ไกร
แก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ให้เป็นไปด้วยความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2