สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การเกลี่ยอัตราว่างข้าราชการครูสายงานการสอนและจัดสรรอัตราว่างพนักงานราชการ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากร สพป.นศ.2 ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
ห้องประชุม สพป.นศ.2