ที่ปรึกษา สพฐ. เยี่ยมติดตามการจัดงาน OBEC AWARDS ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านนโยบายและแผน เป็นประธานติดตามการคัดเลือกและประเมินหน่วยงานยอดเยี่ยมและบุคคลยอดเยี่ยมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้พบปะให้กำลังใจแก่คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงาน ซึ่ง สพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) เป็นเจ้าภาพการดำเนินงาน โดยมี ดร.สังคม จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นศ.2 นายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.4 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการตัดสิน คณะกรรมการดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสง่า นาวารัตน์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้านนายประหยัด สุขขี กล่าวว่า การดำเนินการจัดงานในครั้งนี้ ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมต้องผ่านการคัดกรองวัดไข้ ตามมาตรการเข้มป้องกันโควิด-19 พร้อมสวมหน้ากากอนามัยและมีเจลฆ่าเชื้อทำความสะอาดบริการ ตลอดการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีผลงานยอดเยี่ยม และมีความประพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน เป็นแบบอย่างที่ดี และยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตภาคใต้ จำนวน 36 เขตพื้นที่การศึกษา แบ่งเป็นด้านบริหารจัดการ ด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และลูกจ้างยอดเยี่ยม รวมผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 185 กิจกรรม รวม 496 คน มีคณะกรรมการตัดสินทำหน้าที่อ่านผลงานทั้งสิ้น 72 คน  โดยจะประกาศผลการประกวดระดับภาคใต้ และตัวแทนเข้าประกวดระดับชาติ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สรุปตัวแทนแยกตามเขตพื้นที่ ตามลิงค์ http://awards62.obecawards.net/obec-south