สพป.นศ.๒ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ภาคใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ (ผอ.สพป.นศ.๒) เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ภาคใต้ ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.๒ และคณะกรรมการคัดเลือกฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครเป็นกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาค ครั้งที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน ๗๑ คน และคัดเลือกหรือเสนอชื่อให้ได้คณะกรรมการจำนวน ๒๔ ชุด ๆ ละ ๓ คน และพิจารณาคัดเลือกแลขานุการคณะกรรมการตัดสินคณะละ ๑ คน ณ ห้องประชุม สพป.นศ.๒