สพป.นศ. 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2561 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสรรหาครูดี ครูเก่ง ที่มีผลในการปฏิบัติงาน มีจิตาสาเข้ามาทำงานสอนในสถานศึกษา โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนในสถานศึกษาที่อัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ ทีก.ค.ศ. กำหนด หรือสถานศึกษาที่มีครูเกินเกณฑ์แต่ขาดแคลนครูในสาขาวิชาเอกที่จำเป็น กำหนดวันรับสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นศ.2 โทรศัพท์ 0-7541-1670 ต่อ 111-114  
 nst2.go.th/…1/รับสมัครครูผู้ทรงคุณค่า.pdf