ผอ.สพป.นศ.2 ตรวจเยี่ยมจุดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2561 นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) พร้อมด้วย ดร.เจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหารสถานศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม แก่จุดตรวจด่านตรวจหลัก และจุดตรวจด่านตรวจรอง ในการดำเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการตำบลละอาย ตำบลนาแว ตำบลนาเขลียง ตำบลห้วยปริก ตำบลกะเปียด ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2561 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามแผนบูรณาการและมาตรการสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561 นี้