ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านทอนวังปราง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00น.นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง โดยมีนายจิระศักดิ์ อนุพงศ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง อำเภอวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช