มอบเงินช่วยเหลือจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.2 แก่ครอบครัว นายวีรศักดิ์ ศรีอักษร พนักงานราชการโรงเรียนวัดมะปรางงาม กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) มอบเงินช่วยเหลือจากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นศ.2 แก่ครอบครัว นายวีรศักดิ์ ศรีอักษร พนักงานราชการโรงเรียนวัดมะปรางงาม กรณีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิต จำนวน 38,640 บาท(สามหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยมี นางสาคร ศรีอักษร ภรรยา และครอบครัวเป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นายจตุรงค์ ชนะราวี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะปรางงาม และผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเป็นกำลังใจให้แก่ครอบครัวศรีอักษร ณ บ้านพัก ต.ละอาย อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช