สพป.นศ.2 ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี       รอง ผอ.สพป. นศ.2 ประธานประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2