ผอ.สพป.นศ.2 และผู้บริหารการศึกษา ร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64

วันที่ 16 มกราคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานในพิธีการจัดงานวันครูแห่งชาติ อำเภอทุ่งสง ครั้งที่ 64 โดยได้รับเกียรติจาก นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรม ภายใต้คำขวัญ “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

พร้อมทั้งมีพิธีมอบเกียรติบัตรและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้านต่าง ๆ และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากสมาคมเครือข่ายครูดี สพป.นศ.2 และ ทุนคุณพ่อเสริม-คุณแม่สมบูรณ์ รักษ์สีทอง ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายสุนันท์ กลับขันธ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

พร้อมกันนี้ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานในพิธี และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครูแห่งชาติของอำเภอต่าง ๆ ได้แก่ อำเภอทุ่งใหญ่ ฉวาง ช้างกลาง นาบอน พิปูน บางขัน และถ้ำพรรณรา ครบทั้ง 8 อำเภอพื้นที่บริการของ สพป.นศ.2
นอกจากนี้ ผอ.สพป.นศ.2 ได้ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันครูประจำปี 2563 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อครูในพื้นที่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่สังกัด สพป./ สพม. สังกัดเอกชน สังกัดเทศบาล และสังกัดการอาชีวศึกษา เข้าร่วม ณ สนามโรงเรียนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย