รองผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา 2563 ระดับทอง ณ โรงเรียนบ้านปลายเส

วันที่15มกราคม2563 เวลา10.00น. ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รองผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา 2563 ระดับทอง ณ โรงเรียนบ้านปลายเส เเละได้รับเกียรติจากนายกิตติพงษ์ รองเดช นายอำเภอถ้ำพรรณรา ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 12 กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง เเละภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมเเละให้ข้อมูลในการประเมินครั้งนี้


ทั้งนี้การดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น “สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ระดับเงิน ระดับทอง และระดับเพชร ตามลำดับต่อไป