ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมให้กำลังใจการจัดนิทรรศการ สพป.นศ.2

ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมให้กำลังใจการจัดนิทรรศการ สพป.นศ.2

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยม ชมความเรียบร้อย เต็นท์นิทรรศการ สพป.นศ.2 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจ สละเวลา ของคณะกรรมการ และผู้ดำเนินการทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดนิทรรศการได้อย่างดียิ่ง ณ สนามหน้าเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช