เริ่มแล้ว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้ง 69 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่  6 มกราคม 2563 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ  กลับศรี  รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช  เขต 2 ได้รับมอบหมายจากนายประหยัด  สุขขี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เพื่อเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ สนามโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ซึ่งเป็นสนามแข่งขันทักษะกลุ่มสารศิลปะ-ดนตรี (ดนตรีไทย) ,สนามโรงเรียนศรีธรรมราช ศึกษา  แข่งขันทักษะกลุ่มสาระ ศิลปะ ดนตรี (ดนตรีลูกทุ่ง) , สนามโรงเรียนบ้านทวดทอง แข่งขันทักษะกลุ่ม  ศิลปะ ทัศนศิลป์,  โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ  แข่งขันทักษะกลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ  และสนามแข่งขัน  สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช แข่งขันทักษะ ศิลปะ (สาระดนตรีสากล)    และพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 โดยชื่นชมในความมุ่งมั่น ตั้งใจ สละเวลา ของคณะกรรมการ และผู้ดำเนินการทุกท่านได้อย่างดียิ่ง

..** ว่าที่ร้อยโท สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2  ยังกล่าวพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อพัฒนา ยกระดับ ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับชาติ และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในการสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในการจัดการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำหรับสถานที่หลักในการจัดงาน  ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันที่  7  มกราคม 2563 เวลา 18.00 น. โดยมีนายอนุชา  บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน  นอกจากนี้มีสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระเรียนรู้ จำนวน 8 อำเภอ 33 ศูนย์การแข่งขัน  มีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจาก 14 จังหวัด 36 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคใต้เข้าร่วมงาน รวมประมาณ 100,000 คน…///