ผอ.สพป.นศ.2 เยี่ยมสนามแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 พร้อมร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อให้การเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ของการแข่งขันให้มีประสิทธิผลสูงสุด ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                                สำหรับ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง มีนายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว เป็นประธานศูนย์การแข่งขัน โดยได้มีการเตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยมีการแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1 -ป.3 การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก ป.4 – ป.6 การแข่งขันทําหนังสือเล่มเล็ก ม.1 – ม.3 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1 – ม.3 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4 – ป.6 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1 – ม.3 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย รวมถึงการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ซึ่งขณะนี้การเตรียมความพร้อมเกือบ 100% แล้ว โดยกำหนดแข่งขันในวันที่  6-8 มกราคม 2563 นี้