สพป.นศ.2 รับรายงานตัวครูผู้ช่วยใหม่ 52 อัตรา

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ. 2) พร้อมด้วย นางประชุมพร ไศลแก้ว ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับรายงานตัวผู้ได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัด สพป.นศ. 2 จำนวน 52 อัตรา แบ่งเป็น คณิตศาสตร์ 20 อัตรา ภาษาไทย 27 อัตรา คอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ภาษาอังกฤษ 14 อัตรา สังคมศึกษา 11 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 อัตรา ปฐมวัย 20 อัตรา และอุตสาหกรรมศิลป์  2 อัตรา โดยหลังจากรายงานตัว ณ สพป.นศ. 2 ครูผู้ช่วยก็ได้เดินทางไปยังสถานศึกษาที่ลงตำแหน่ง และจะมีการปฐมนิเทศ ในวันที่ทำทะเบียนประวัติ ต่อไป