ลูกเสือ เนตรนารี สพป.นศ.2 พร้อมใจร่วมกิจกรรม”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม และร่วมบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมกว่า 500 คน ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช