สพป.นศ.๒ ประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ  กลับศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ สพป.นศ.2