สพป.นศ.2 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หุ่นยนต์และนักบินน้อย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หุ่นยนต์และนักบินน้อย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 1/2562  เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการเตรียมการแข่งขันของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนักบินน้อย เพื่อจะได้ดำเนินการมอบหมายให้แต่ละกิจกรรมวางแผนการจัดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมถ้ำตลอด สพป.นศ.2