นักเรียน รร.ราชประชานุเคราะห์ 6 สพป.นศ.2 รวมพลังจิตอาสาพัฒนาคูคลองและชุมชน

8 พฤศจิกายน 2562 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เปิดเผยว่า นำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง กับข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น จำนวนกว่า 150 คน เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บ กวาด ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวาง สร้างจิตสำนึกในการดูแล บำรุงรักษา พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนบริเวณวัดอินทารามและโรงเรียนราชประชายุเคราะห์ ๖ ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยมีนายทรงยศ กรุณา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกะปาง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖