สพป.นศ.๒ ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินคงเหลือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เพื่อพิจารณาจัดสรรวงเงินคงเหลือ
การ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ณ ห้องประชุม
ถ้ำตลอด
สพป.นศ.๒

โดยจากที่ สพป.นศ.๒ ได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ดำเนินการการประเมินผลปฏิบัติงาน
ของ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มข้าราชการตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน และข้าราชการ
สาย
งานการสอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพิจารณาบริหารวงเงินจำนวน ตามประกาศของ สพป.นศ.๒ เรื่อง การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ต่อไป