บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโยบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมรับนโยบาย พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 42/2562 ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมหารือ
ข้อ
ราชการของ สพป.นศ.2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด