บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5

..**23 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 57 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และวางพวงมาลาถวายความเคารพ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีนายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานการประกอบพิธี ซึ่งมีส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


.**พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจใหญ่หลวงนานัปการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดกับอาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ทรงเลิกทาส ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ทรงจัดตั้งกระทรวงยุติธรรม จัดตั้งกรมธนบัตรและใช้ธนบัตรเป็นครั้งแรกรวมทั้งทรงบำรุงการศาสนา การคมนาคม การรถไฟ การสื่อสาร การไฟฟ้า การประปา และอีกนานัปการ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน นำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ