บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ รัชกาลที่ 9 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง, นายทรงชัย วงศ์วัชรดำรงค์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีโดยมีนายพิษณุ ทิพย์รอด ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงทุ่งสง เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความสำนึก และการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อบ้านเมือง ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้อยู่เย็นเป็นสุข สืบไป