สพป.นศ.2 ประชุมสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ โครงการ และดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช