สพป.นศ.2 ร่วมให้กำลังใจ ประเมิน ผอ.เชี่ยวชาญ

16 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพท. รักษาราชแทน ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้กำลังใจ นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ในการประเมินผลงานเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีนายสุนันท์ เทพศรี เป็นประธานอนุกรรมการฯ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ที่มีผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษ ครู นักเรียน บุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานที่ประสบผลสำเร็จที่ผ่านมา ณ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3