บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2562

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมรับนโยบาย พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 40/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) โดยมีนายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมหารือข้อราชการของ สพป.นศ.2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด