บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การใช้รถใช้ถนนและการป้องกันอาชญากรรม และโครงการเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปี 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม เดินรณรงค์การใช้รถใช้ถนนและการป้องกันอาชญากรรม และโครงการเชื่อมความสัมพันธ์และเสริมสร้างสุขภาพ ประจำปี 2562 โดยมี พ.ต.ท.ชัยภัทร ศรีเรือง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง เป็นประธาน พร้อมกันนี้มีบุคลากร สพป.นศ.2 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมเดินรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช