จิบน้ำชา ร่วมพัฒนาค่ายลูกเสือสำโรง

วันที่ 24 กันยายน 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการสร้างที่พักวิทยากรลูกเสือ โดยมี ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พ.ต.อ.ชัยภัทร ศรีเรือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งสง ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ร่วมกิจกรรม จิบน้ำชา ร่วมพัฒนาค่ายลูกเสือสำโรง ณ ค่ายลูกเสือสำโรง อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช