เริ่มแล้ว “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นศ.2 ครั้งที่ 69”

เริ่มแล้ว “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.นศ.2 ครั้งที่ 69”

..**วันที่ 11 กันยายน 2562 นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) ตรวจเยี่ยมให้กำลังครู นักเรียน ณ สนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2  ครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “ศิลปะสุดยอด สืบทอดหัตถกรรม เลิศล้ำวิชาการ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ใน 7 สนามแข่งขันได้แก่สนามวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  แข่งขันหุ่นยนต์ นักบินน้อย คอมพิวเตอร์, สนามโรงเรียนบ้านบนควน แข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สนามโรงเรียนบ้านคลองขุด แข่งขันภาษาไทย วิทยาศาสตร์, สนามโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล)  แข่งขันคณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ การงานอาชีพและปฐมวัย, สนามโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง แข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์  ดนตรีไทย ดนตรีสากล และสนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (เด็กพิเศษเรียนรวม)

                ..*นายมังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตแสดงออกในทางที่เหมาะสม โดยมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 189 โรง เข้าร่วมเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สู่เวทีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ  (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563  ณ สนามหน้าเมือง เมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช