สพป.นศ.2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เฟ้นหาตัวแทนสู่ระดับชาติ

วันที่ 11 กันยายน 2562 ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2” ปีการศึกษา 2562 ภายใต้แนวคิด “ศิลปะสุดยอด สืบทอดหัตถกรรม เลิศล้ำวิชาการ” ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) และชุมชนบ้านไทรห้อง ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 ใน 7 สนามแข่งขัน ได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองขุด (ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์) โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) (คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  การงานอาชีพ ปฐมวัย และนาฏศิลป์) โรงเรียนบ้านบนควน (สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง (ศิลป-ทัศนศิลป์  ดนตรีไทย ดนตรีสากล) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19 (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สุขศึกษา และพลศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง (หุ่นยนต์  นักบินน้อย คอมพิวเตอร์) และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 (เด็กพิเศษเรียนรวม)

 

ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี  กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการดำรงชีวิตแสดงออกในทางที่เหมาะสม
ของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 189 โรง เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา สู่เวทีการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2563 ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช