บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2562

วันที่ 4 กันยายน 2562 นางประชุมพร ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานการประชุม รับนโยบาย พุธเช้าข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 35/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (สพป.นศ.2) โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมหารือข้อราชการของ สพป.นศ.2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด