สพป.นศ.2 การนิเทศ ติดตามและฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ กว่า 400 คน

สพป.นศ.2 การนิเทศ ติดตามและฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ กว่า 400 คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จัดนิเทศ ติดตามและฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด  จำนวนกว่า 400 คน จำนวน 3 รุ่น ระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2562 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (รอง ผอ.สพป.นศ.2) เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ประธานกล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมการนิเทศ ติดตามและฝึกทบทวนทักษะด้านลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัดสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และการพัฒนางานกิจกรรมลูกเสือ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการบริหารงานลูกเสือโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมได้แก่ผู้กำกับลูกเสือสำรองและผู้กำกับลูกเสือสามัญ ของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง โรงเรียนละ 2 คน จำนวน กว่า 400 คนและ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมสามารถเป็นวิทยากรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือและนำประสบการณ์ไปพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ขอบคุณภาพ : จากคุณสกรีนรักษ์ บุญมี เครือข่าย ปชส.สพป.นศ.2