บุคลากร สพป.นศ.2 ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านกิจกรรมและแนวปฏิบัติสู่เขตสุจริตที่ยังยืน ณ สพป.สฎ. 1

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) นำคณะบุคลากรในสังกัด กว่า 70 คน ศึกษาดูงานการดำเนินงานด้านกิจกรรมและแนวปฏิบัติสู่เขตสุจริตที่ยังยืน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยมี นายผัน หอมเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 พร้อมบุคลากรให้การต้อนรับ ซึ่งนายสมชาย สำอางค์กาย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้บรรยายการดำเนินงานด้านกิจกรรมและแนวปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในบริบทต่าง ๆ ให้คณะศึกษาดูงานได้รับทราบ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 และหลังจากฟังบรรยายวิธีการดำเนินงานด้านกิจกรรมและแนวปฏิบัติสู่เขตสุจริตที่ยั่งยืนแล้ว บุคลากร สพป.นศ.2 แยกย้ายไปดูงานตามกลุ่มโดยดูงานตามภารกิจด้านต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เพื่อนำมาพัฒนาในองค์กรของตนเองให้มีศักยภาพต่อไป