บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2562

บุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมประชุมรับนโนบาย พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ดร.บุญเลิศ ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานการประชุมรับนโยบาย พุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2562 ณ ห้องประชุม สพป.นศ.2 โดยมีว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี, นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์, นายสุวิทย์ ใจห้าว รอง ผอ.สพป.นศ.2., ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย,บุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช