รร.มนห์หทัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

รร.มนห์หทัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธานวันแม่แห่งชาติ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนมนต์หทัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช