สพป.นศ.2 ร่วมงานวันรพี “วันระลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

สพป.นศ.2 ร่วมงานวันรพี “วันระลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

7 สิงหาคม 2562 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รอง ผอ.สพป.นศ.2 พร้อมด้วยนางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมวางพวงมาลา ในวันรพี “วันระลึกพระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ณ ศาลจังหวัดทุ่งสง นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ กล่าวว่า วันรพี ตรงกับ วันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ ยิ่งแก่ประเทศชาติ